Henrik Ibsen: Peer Gynt – tospråkelig norsk – tysk


Ibsen Peer Gynt tysk norsk

Henrik Ibsen
Peer Gynt
tospråkelig norsk – tysk

  • Henrik Ibsen
  • Tospråklig norsk og tysk
  • Boken er tospråklig og retter seg mot den som er særlig interessert i tysk
  • Sider: 164
  • ISBN: 978-3939703044

Kjøp hos www.adlibris.no