Henrik Ibsen: Peer Gynt – tospråkelig norsk – tysk


Ibsen Peer Gynt tysk norsk

Henrik Ibsen
Peer Gynt
tospråkelig norsk – tysk

(norsk med tysk parallelltekst)

  • Henrik Ibsen
  • Tospråklig norsk og tysk
  • Boken er tospråklig og retter seg mot den som er særlig interessert i tysk
  • Sider: 164
  • ISBN: 9783753496382
  • Utgitt i samarbeid med BoD (Books on Demand)

Kjøp hos adlibris.no , akademika.no