August Strindberg : Frøken Julie – tospråkelig svensk – tysk


Fröken Julie Tospråkelig tysk - svensk

August Strindberg
Frøken Julie
tospråkelig svensk – tysk

  • August Strindberg
  • Tospråklig svensk og tysk
  • Boken er tospråklig og retter seg mot den som er særlig interessert i tysk
  • Sider: 216
  • ISBN: 978-3939703143

Kjøp hos adlibris.no, www.amazon.co.uk