Ordbøker : tysk, norsk, nynorsk, svensk, dansk


Nynorsk Tysk Ordbok

Tysk-nynorsk, nynorsk-tysk tematisk ordbok

 • Tospråklig ordbok
 • Tematisk ordnet
 • Basisordforråd tysk og nynorsk
 • Boken er tospråklig og retter seg mot den som er særlig interessert i språkene nynorsk og tysk
 • Sider: 140
 • ISBN: 978-82-8190-017-2

Kjøp hos adlibris.no , akademika.no


Teknisk ordbok tysk norsk

Tysk-norsk teknisk ordbok = Technisches Wörterbuch Deutsch-Norwegisch

 • Ordboken er en oppdatert utgave av den 2. reviderte utgaven. Med denne reviderte og utvidede utgaven av Tysk-norsk teknisk ordbok har forlaget nådd sitt foreløbige mål, nemlig å utgi en tospråklig teknisk ordbok for det norske språkområdet.
 • Rundt 85.000 termer er nå tatt inn, mot 40.000 i førsteutgaven som kom i 1990. I tillegg har svært mange termer fått en bedre forklaring og områdehenvisning.
 • Den nye utgaven betyr en kraftig utvidelse innenfor områder som datateknikk, elektronikk og kommunikasjonsteknikk, hvor utviklingen antagelig går aller raskest.
 • Tysk er også, kanskje enda mer enn norsk, under sterk påvirkning av engelsk fagspråk. Mange av termene fra nevnte fagområder er tatt med for å vise dette.
 • Sider: 500
 • ISBN-Norge: 978-82-8190-024-0
 • ISBN-Skandinavia: 978-3-939703-13-6 (samme utgaven)

Kjøp hos www.adlibris.no, amazon.uk


Tysk medisinsk ordbok

Tysk medisinsk ordbok: tysk-norsk, norsk-tysk

 • Tospråklig ordbok
 • Grunnleggende medisinske ord- og faguttrykk for leger, pleiepersonal, studenter og annet medisinsk personale i praktisk lommeformat på tysk – norsk og norsk – tysk
 • Medisinske begrep både i fagspråk og i daglig tale. Fagspråk og daglig tale er merket ekstra
 • Tilsammen over 10.000 stikkord.
 • Sider: 136
 • ISBN: 978-82-8190-024-0

Kjøp hos www.adlibris.no, amazon.uk


Tematisk ordbok tysk norsk

Tysk-norsk, norsk-tysk tematisk ordbok

 • Tospråklig ordbok
 • Basisordforråd tysk
 • Tematisk ordnet
 • Boken er tospråklig og retter seg mot den som er særlig interessert i språkene norsk og tysk
 • Sider: 140
 • ISBN: 978-3-939703-10-5

Kjøp hos adlibris.no, amazon.uk


Tematisk ordbok tysk svensk

Tysk-svensk, svensk-tysk tematisk ordbok

 • Tospråklig ordbok
 • Tematisk ordnet
 • Basisordforråd tysk og svensk
 • Boken er tospråklig og retter seg mot den som er særlig interessert i språkene svensk og tysk
 • Sider: 140
 • ISBN: 978-82-8190-017-2

Kjøp hos adlibris.no, amazon.co.uk


Tematisk ordbok dansk tysk

Tysk-dansk, dansk-tysk tematisk ordbok

 • Tospråklig ordbok
 • Tematisk ordnet
 • Basisordforråd tysk og dansk
 • Boken er tospråklig og retter seg mot den som er særlig interessert i språkene dansk og tysk
 • Sider: 136
 • ISBN: 978-3939703075

Kjøp hos adlibris.no, amazon.co.uk