Arbeidsbok Anatomi


ARBEIDSBOK ANATOMI

Arbeidsbok Anatomi

  • Arbeidsboken er spesielt skrevet for studenter som studerer sykepleie, helsefag, paramedisin, paramedic eller idrett.
  • Arbeidsboken er ingen erstatning for forelesninger eller pensumlitteratur.
  • Boken er spesielt tenkt som en supplerende oppgavesamling.
  • Med noen unntak finnes ingen fasiter i arbeidsboken.
  • Det er tillatt å bruke bildene i boka i forbindelse med eksamensoppgaver.
  • Boken inneholder ulike typer oppgaver og mer enn 100 illustrasjoner.
  • Forfatter: Jan Porthun og Tonette Røstelien
  • Ringbinding
  • Sider: 136
  • ISBN: 978-82-8190-023-3 eller 978-82-8190-025- 7 (Begge utgaven er lik.)

Kjøp via www.adlibris.no

Bla i boka