Bla i boka : Arbeidsbok Anatomi Bevegelsesapparatet

Det vises 15 utvalgte av totalt 148 sider


Arbeidsbok Anatomi Bevegelsesapparatet

Arbeidsbok anatomi: Bevegelsesapparatet

  • Oppgavene i arbeidsboken baserer seg på samlede eksamensspørsmål i anatomi og fysiologi de siste årene i Norge.
  • Boken er spesielt tenkt som en supplerende oppgavesamling.
  • Boken inneholder ulike typer oppgaver og 200 illustrasjoner.
  • Til de aller fleste oppgavene i arbeidsboka finnes det en fasit i slutten av hvert enkelt kapittel.
  • Som tilleggsressurs til arbeidsboka finnes en online quiz med mer enn 2000 spørsmål på tilhørende nettside www.arbeidsbok-anatomi.no . Her kan du øve på å navnsette fleste av figurene som finnes i arbeidsboka.
  • Det er tillatt å bruke bildene i boka i forbindelse med eksamensoppgaver.
  • Forfatter: Jan Porthun
  • Ringbinding
  • Sider: 148
  • ISBN: 978-82-8190-026-4

Kjøp via adlibris.no , akademika.no

Bla i boka