Arbeidsbok anatomi: Bevegelsesapparatet


ARBEIDSBOK ANATOMI BEVEGELSESAPPARATET

Arbeidsbok anatomi: Bevegelsesapparatet

  • Oppgavene i arbeidsboken baserer seg på samlede eksamensspørsmål i anatomi og fysiologi innenfor helsefagene de siste årene i Norge.
  • I tillegg inneholder arbeidsboken supplerende fagstoff som ikke finnes i pensumlitteraturen.
  • Boken er spesielt tenkt som en supplerende oppgavesamling.
  • Boken inneholder ulike typer oppgaver og mer enn 120 illustrasjoner.
  • Forfatter: Jan Porthun
  • Ringbinding
  • Sider: 124
  • ISBN: 978-82-8190-022-6

Kjøp via www.adlibris.no