Arbeidsbøker Anatomi


ARBEIDSBOK ANATOMI

Arbeidsbok Anatomi

 • Arbeidsboken er spesielt skrevet for studenter som studerer sykepleie, helsefag, paramedisin, paramedic eller idrett.
 • Arbeidsboken er ingen erstatning for forelesninger eller pensumlitteratur.
 • Boken er spesielt tenkt som en supplerende oppgavesamling.
 • Med noen unntak finnes ingen fasiter i arbeidsboken.
 • Det er tillatt å bruke bildene i boka i forbindelse med eksamensoppgaver.
 • Boken inneholder ulike typer oppgaver og mer enn 100 illustrasjoner.
 • Forfatter: Jan Porthun og Tonette Røstelien
 • Ringbinding
 • Sider: 136
 • ISBN: 978-82-8190-023-3 eller 978-82-8190-025- 7 (Begge utgaven er lik.)

Kjøp via www.adlibris.no

Bla i boka


ARBEIDSBOK ANATOMI BEVEGELSESAPPARATET

Arbeidsbok anatomi: Bevegelsesapparatet

 • Oppgavene i arbeidsboken baserer seg på samlede eksamensspørsmål i anatomi og fysiologi innenfor helsefagene de siste årene i Norge.
 • I tillegg inneholder arbeidsboken supplerende fagstoff som ikke finnes i pensumlitteraturen.
 • Boken er spesielt tenkt som en supplerende oppgavesamling.
 • Boken inneholder ulike typer oppgaver og mer enn 120 illustrasjoner.
 • Forfatter: Jan Porthun
 • Ringbinding
 • Sider: 124
 • ISBN: 978-82-8190-022-6

Kjøp via www.adlibris.no